Pro naše zákazníky v rámci Prahy spravujeme soukromé i družstevní domy, ale také komerční nemovitosti a areály. Do našich služeb jsme začlenili i služby realitní kanceláře, takže nyní svým klientům zajišťujeme úplný servis správy nemovitostí, včetně řešení problematiky běžného provozu, financování a pojištění. Naše služby zahrnují i prodej a pronájem nemovitostí (včetně služeb dražebníka), výpomoc s pronájmem volných prostor, poradenství související s činností společenství vlastníků (vznik a registrace právnické osoby, transformace sdružení a družstva na společenství vlastníků …), oceňování nemovitostí jak pro vlastní účely, tak i pro účely zákonem vyžadované. Tento komplex služeb je velmi dobře zhodnocen v námi poskytovaném poradenství.

  • Veškeré naše služby jsou podřízeny komplexnímu servisu budov. Od převzetí spravovaného domu, zajištění povinných revizí až po pravidelné odečty a následné kontroly faktur od dodavatelů energií, vody apod.
  • Jménem majitele nemovitosti zajišťujeme styk s nájemníky a vedeme korespondenci, administrativní a technickou dokumentaci.
  • Zpracováváme a aktualizujeme pasportizaci a evidenci svěřeného majetku, tj. pasporty, evidenční listy, přehledy nájemců a podnájemců. Zajišťujeme předpis a vyúčtování záloh na služby.
  • Kontrolujeme platby nájemníků. Platby upomínáme a připravujeme podklady pro žaloby.
  • Provádíme evidenci a odečty měřidel.